Altijd

Vaak

Soms

Nooit

  1. In welke sector werk je?
  1. Wat is jouw functie?
  1. Ik ga met plezier naar mijn werk
 
  1. Ik weet waar ik goed in ben
 
  1. Ik praat met iemand (een coach, een adviseur, een expert) over mijn toekomst
 
  1. Ik bespreek met mijn baas waar ik heen wil
 
  1. Ik ben blij met mijn collega's
 
  1. Ik heb nog voldoende energie voor andere dingen als ik uit mijn werk kom