Altijd

Vaak

Soms

Nooit

  1. In welke sector werk je?
  1. Aan hoeveel mensen geef je leiding?
  1. Ik weet waar ik met mijn bedrijf naar toe wil
 
  1. Ik deel de koers van het bedrijf met mijn medewerkers
 
  1. Ik weet wat er leeft bij mijn medewerkers
 
  1. Ik investeer in mijn medewerkers
 
  1. Ik wil dat mijn medewerkers andere kwaliteiten hebben dan ik