Altijd

Vaak

Soms

Nooit

  1. Ik heb als leidinggevende grip op mijn team(s)
 
  1. Ik weet waar ik met mijn bedrijf naar toe wil
 
  1. Ik deel de koers van het bedrijf met mijn medewerkers
 
  1. Ik vind oudere medewerkers net zo loyaal als jongere medewerkers
 
  1. Ik investeer in mijn medewerkers
 
  1. Ik wil dat mijn medewerkers andere kwaliteiten hebben dan ik
 
  1. Ik weet wat er leeft bij mijn medewerkers
 
  1. In welke sector werk je?
  1. Aan hoeveel mensen geef je leiding?