Altijd

Vaak

Soms

Nooit

 1. Mijn medewerkers werken met plezier
 
 1. Mijn medewerkers werken in een voor hen prettig tempo
 
 1. Mijn medewerkers kunnen goed omgaan met pieken en dalen in de werkhoeveelheid
 
 1. Mijn medewerkers zijn gemotiveerd, geconcentreerd en betrokken aan het werk. Ze zetten zich goed in voor hun werk en hebben hart voor de zaak
 
 1. Werk en privé zijn bij mijn medewerkers in balans, de werktijden passen bij wat ze willen en kunnen
 
 1. Ik ondersteun mijn medewerkers bij het beheersen van hun werkdruk
 
 1. Mijn medewerkers ondersteunen elkaar in het beheersen van hun werkdruk. Ze helpen elkaar als het nodig is
 
 1. We geven elkaar op regelmatig en op respectvolle wijze feedback
 
 1. De sfeer bij ons is prettig, tussen mij en mijn medewerkers en ook tussen medewerkers onderling
 
 1. We verbeteren regelmatig ons eigen werk en kunnen goed omgaan met veranderingen
 
 1. Mijn medewerkers zijn trots op hun werk en de geleverde prestaties
 
 1. Mijn medewerkers vertrouwen erop dat ze in de toekomst werk hebben
 
 1. In welke sector werk je?